fbpx
МФКНУКіМ
Телефони для абітурієнтів: (0512) 47-00-11, (063) 352-17-01

 

Структура Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв

ДИРЕКТОРАТ

 

 Перший заступник директора формулює та координує всі види діяльності навчального процесу, організовує і проводить навчальний процес в філії відповідно до вимог вищої школи. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу.
Разом з деканами та завідувачами кафедр контролює та здійснює заходи вдосконалення навчального процесу з метою підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки здобувачів вищої освіти. Постійно здійснює контроль за навчальним процесом, проведенням виробничої практики здобувачів вищої освіти.
Підтримує постійні зв’язки з кураторами груп, старостами груп, головою Студентського парламенту з питань навчально-виховної роботи на філії.
Координує роботу професорсько-викладацького складу з виконання навчальних планів та програм. Координує та контролює всі види науково-дослідної та творчо-виконавської роботи професорсько-викладацького складу філіалу.
Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних та інших працівників університету.
Забезпечує організаційне проведення культурно - дозвіллєвих заходів філіалу.

contacts3