fbpx
МФКНУКіМ

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА
Готельно-ресторанна справа – престижна та перспективна бізнес-освіта, упевнений крок до успішної кар’єри лідера індустрії гостинності.
За час навчання в університеті ти оволодієш основними секретами діяльності сучасних готельно-ресторанних комплексів, дізнаєшся про світові тренди ресторанного бізнесу, інноваційні технології в готельному сервісі, пошук, планування та створення успішної концепції бізнесу.
ТУРИЗМ
Міжнародний туризм – це не тільки перспективна спеціальність, одна з найзатребуваніших в індустрії дозвілля та відпочинку, це стиль життя!
Обравши спеціальність «Туризм» ти навчишся ефективно просувати туристичний продукт, створювати тури для різних клієнтських груп, вибудовувати бізнес-стратегії розвитку туристичної агенції, діагностувати туристичні території та об’єкти; оволодієш тонкощами практичної економічної психології, менеджменту і маркетингу туристичного бізнесу, набудеш високих комунікативних і організаторських здібностей.
Заробляй – подорожуючи, подорожуй – вивчаючи!

ВИКЛАДАЧІ

 • ОГІЄНКО Микола Миколайович

  ОГІЄНКО Микола Миколайович

  Детальніше...

  Завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, доктор економічних наук, професор за наказом. Освіта: В 2002 році закінчив Миколаївський національний аграрний університет, спеціальність «Інженер-механік», в 2017 р. закінчив Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. В 2018 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. З 2001 року займається науковою діяльністю, результати якої опубліковано у більше 150 статей в наукових збірках, а також отримано 6 патентів України, видано 5 навчальних посібників та більше 10-ти монографій. Член редколегій багатьох міжнародних видань. З 2017 р. дійсний член Асоціації кулінарів України. Організатор регіональних та всеукраїнських конкурсів та чемпіонатів з кулінарного мистецтва та сервісу. З 2013 року працює на кафедрі готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. 
 • ОБОЗНА Альона Олексіївна

  ОБОЗНА Альона Олексіївна

  Детальніше...

    к.е.н., доцент з/н, закінчила у 2006 році ПВНЗ «Європейський університет», Миколаївська філія, за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи. У 2013р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності економіка та управління національним господарством. Прийняла участь в багатьох науково-практичних конференціях. Активно займається науковою роботою, нагороджена подяками обласної державної адміністрації та обласної ради за вклад у науку. 
 • БОНДАРЧУК–ЧУГІНА Ірина Юріївна

  БОНДАРЧУК–ЧУГІНА Ірина Юріївна

  Детальніше...

  доцент, кандидат історичних наук з спеціальності – теорія та історія культури. Фахівець в галузі історико-культурних аспектів туризму. В 1988р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського за спеціальністю “Історія та іноземна мова”. В 2007р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. В 2010р. закінчила докторантуру Київського національного університету культури і мистецтв Коло наукових інтересів становить проблеми менеджменту сучасного туризму, регіонального туризму та управління розвитком державного туризму, екскурсологія. Автор понад 20 наукових праць. 
 • ОГІЄНКО Альона Володимирівна

  ОГІЄНКО Альона Володимирівна

  Детальніше...

  доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Автор більш ніж п’ятидесяти наукових та науково-методичних праць. Працює над дисертаційним дослідженням з теми «Розвиток туристичного потенціалу регіону: теорія, методологія, практика». Проходила стажування в Academy of management and administration in Opole (Poland) 2015р. та у 2016 році. Протягом 2017-2018 навчального року спільно з колективом авторів видано п’ять навчально-методичних посібників, два з яких - міжнародні та отримано свідоцтва про реєстрацію авторських прав на них. За редакцією Огієнко А.В. випущено 2 томи міжнародної колективної монографії Social and economic aspects of sustainable development of regions Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. У червні 2018 року здобула другу вищу освіту в Республіці Польща за спеціальністю управління та публічне адміністрування. 
 • Гаврилова Олена Вікторівна

  Гаврилова Олена Вікторівна

  Детальніше...

  кандидат педагогічних наук, доцент за наказом кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв». Викладає дисципліни: «Круїзний сервіс», «Туристичне краєзнавство», «Туристичне країнознавство», «Етнотуризм», «Основи туризмознавства», «Туристична справа», «Технології лідерства та успішності у сфері туризму», «Екскурсійна справа», «Особливості надання туристичних послуг». Сферою наукових інтересів є інноваційні напрямки і регіональні аспекти розвитку туристичної галузі, екскурсійна діяльність, креативний туризм, сільський зелений туризм, скаутський рух. Бере активну участь у громадському русі України та міста. Член ради з питань розвитку туризму та рекреаційно-курортної діяльності при облдержадміністрації, ГО «Всеукраїнська асоціація гідів». Є автором понад 60 наукових праць та публікацій в Україні та за кордоном (Польща, Канада), співавтор 3 колективних монографій: «Conceptual bases and trends for development of social-economic processes» (2019), «Socio-economic development of the region in conditions of transformation» (2020), «Modern approaches of socio-economic development of regions: theory and practice» (2020).
contacts3