fbpx
МФКНУКіМ
Телефони для абітурієнтів: (0512) 47-00-11, (063) 352-17-01

Навчальний відділ

 

Навчальна частина є самостійним структурним підрозділом університету, що виконує функції з організації навчально - виховного процесу, здійснює облік та звітність, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу.
У своїй роботі навчальна частина керується Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими та нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики, Статутом університету та наказами ректора.

 

 Основні завдання навчального відділу

* Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій з його впровадження.
* Участь у роботі університету по впровадженню системи навчання згідно Болонського процесу.
* Координація діяльності структурних підрозділів університету навчально-методичного спрямування.
* Організація планування, удосконалення та контроль за виконанням навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів занять, іспитів, консультацій на денній та заочній формах навчання.
* Планування кількості груп та ведення обліку студентів по курсах, спеціальностях, факультетах.  
* Організація робіт із комплектування складу Державних екзаменаційних комісій та створення умов для їх роботи.
* Контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах та факультетах. 
* Аналіз та узагальнення даних з навчальної роботи кафедр і кадрового забезпечення навчального процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів. 
* Облік роботи штатних та викладачів-сумісників університету.
* Отримання, видача та реєстрація довідок, забезпечення факультетів та кафедр формами звітної документації. 
* Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та факультетах.

 

 

contacts3