fbpx
МФКНУКіМ

Навчальний відділ

 

Навчальна частина є самостійним структурним підрозділом університету, що виконує функції з організації навчально - виховного процесу, здійснює облік та звітність, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу.
У своїй роботі навчальна частина керується Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими та нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету та наказами ректора.

 

 Основні завдання навчального відділу

* Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій з його впровадження.
* Участь у роботі університету по впровадженню системи навчання згідно Болонського процесу.
* Координація діяльності структурних підрозділів університету навчально-методичного спрямування.
* Організація планування, удосконалення та контроль за виконанням навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів занять, іспитів, консультацій на денній та заочній формах навчання.
* Планування кількості груп та ведення обліку студентів по курсах, спеціальностях, факультетах.  
* Організація робіт із комплектування складу Державних екзаменаційних комісій та створення умов для їх роботи.
* Контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах та факультетах. 
* Аналіз та узагальнення даних з навчальної роботи кафедр і кадрового забезпечення навчального процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів. 
* Облік роботи штатних та викладачів-сумісників університету.
* Отримання, видача та реєстрація довідок, забезпечення факультетів та кафедр формами звітної документації. 
* Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та факультетах.

 

 

contacts3