fbpx
МФКНУКіМ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Хочеш володіти світом – вчися володіти інформацією! 
Здобувай високоякісну медіа-освіту, будь конкурентоспроможним та обирай спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»!
Стань менеджером органів державної влади, аналітиком медіа-бізнесу, менеджером з персоналу (HR-менеджер), спеціалістом з реклами, маркетингу, Public Relations. 
Ти професійно:
   - здійснюватимеш інформаційний моніторинг; 
   - керуватимеш персоналом; 
   - побудуєш власний інформаційний бізнес. 
Кафедра ІБАС готує фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за перспективними спеціалізаціями:
   - Документознавець, менеджер органів державної влади та управління;
   - Менеджер бібліотечно-інформаційної діяльності.
У нас найкращі бази практики, сучасні методики викладання та цікаве дозвілля, перспективи кар'єрного росту, успіх і самореалізація!
Впевнено обирай свій професійний шлях!!!

ВИКЛАДАЧІ

 • СИДОРЕНКО Тетяна Валеріївна

  СИДОРЕНКО Тетяна Валеріївна

  Детальніше...

  в.о. завідувача кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, кандидат наук з соціальних комунікацій (доктор філософії), доцент з наказу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. У 2000 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (диплом з відзнакою) за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія» і отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф публічних бібліотек». У 2005 році отримала диплом магістра книгознавства та видавничої діяльності у Київському національному університеті культури і мистецтв. У 2006 році закінчила приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка і підприємництво» й здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію та тему: «Культурна-просвітницька діяльність публічних бібліотек Півдня України в контексті соціальних змін» та здобула науковий ступінь кандидата наук з соціальних комунікацій. Коло наукових інтересів: соціальні комунікації, культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України, бібліотечне краєзнавство, економіка бібліотечно-інформаційної діяльності, реклама інформаційних ресурсів, інформаційна освіта сучасності. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Автор біля 50 наукових та науково-методичних публікацій. 
 • БАКОВЕЦЬКА Ольга Олександрівна

  БАКОВЕЦЬКА Ольга Олександрівна

  Детальніше...

  Баковецька Ольга Олександрівна – доктор історичних наук, доцент, професор з/н кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи факультету менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв». Членкиня редколегії журналу «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць». Членкиня HREC in Ukraine, Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору. Коло наукових інтересів: культурний розвиток українського суспільства, стан освіти в Миколаївській області, Голодомор на Миколаївщині, історія розвитку україно – польських відносин, римо-католицька церква України к. ХVІІІ-ХІХ століть, історія католицької громади Миколаївщини. Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких: Голодомор в Україні. На матеріалах Баштанського району Миколаївської області (1921-1923, 1932-1933 рр.) / О.О.Баковецька // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – Тернопіль, 2008. – С.42-47. Історія заснування і будівництва Миколаївського костьолу святого Йосифа / О.О.Баковецька // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 72 (№ 5). – С. 50–55. Благодійна діяльність Римо-католицької церкви та громади в кінці XVIII – XIX століттях / О.О.Баковецька // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 12. – С. 25–37. Римо-католицька церква в Україні в кінці XVIII – ХІХ столітті / О.О.Баковецька. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 360 с. Архівні джерела дослідження історії Римо-католицької церкви в Україні (ХІХ століття) / О. О. Баковецька // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник] – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип.30. – С. 229-234. Основні навчальні курси: «Історія культури», «Етнографія», «Філософія», «Основи трудового права та підприємницької діяльності», «Політологія (в т.ч. геополітика і глобалізація)», «Державне регулювання туристичної діяльності», «Юридичне забезпечення івент-менеджменту». Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=4pATdmwAAAAJ&hl=uk&oi=sra ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5021-1979
 • БОРКО Тетяна Миколаївна

  БОРКО Тетяна Миколаївна

  Детальніше...

  кандидат педагогічних наук, доцент за наказом. У 2000 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти». 2007 року отримала другу повну вищу освіту в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"» за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра з психології. Навчалася в аспірантурі Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. У 2011 році захистила дисертацію на тему «Формування професійної компетентності майбутніх редакторів засобами художньої перекладної літератури». Є автором та співавтором понад 50 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях, колективної монографії, методичних рекомендацій. Учасник міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Коло наукових інтересів охоплює проблеми теорії та методики професійної освіти, журналістики, документознавства, видавничої справи України. 

   

   

 • ШУЛЯК Світлана Олександрівна

  ШУЛЯК Світлана Олександрівна

  Детальніше...

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. В 2000 році закінчила Миколаївський філіал Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (диплом з відзнакою). З 2001 по 2005 рік навчалася в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв. З 2000 року працює на кафедрі в Миколаївській філії КНУКіМ. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодших школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство та здобула вчений ступінь кандидата педагогічних наук. 2011 року отримала вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційних систем. Автор понад 20 наукових публікацій, що опубліковані у наукових фахових виданнях. Учасник численних міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. 
 • ЄРМОЛАЄВА Ганна Анатоліївна

  ЄРМОЛАЄВА Ганна Анатоліївна

  Детальніше...

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Закінчила Київський державний інститут культури зі спеціальності «Бібліотекознавства та бібліографії», аспірантуру КНУКіМ зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».  В університеті працює з 1998 року, із 2000 року – на кафедрі. Є автором близько 20 наукових та навчально-методичних друкованих праць, учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій. Коло наукових інтересів: документаційне забезпечення управління,  управління та організація діяльності сучасної бібліотеки, підготовка кадрів для документно-інформаційної галузі. 
 • ПЕТРЕНКО Олена Юріївна

  ПЕТРЕНКО Олена Юріївна

  Детальніше...

  Завідувач навчальної лабораторії кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

 

Випускники

 

 

contacts3