fbpx
МФКНУКіМ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Хочеш володіти світом – вчися володіти інформацією! 
Здобувай високоякісну медіа-освіту, будь конкурентоспроможним та обирай спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»!
Стань менеджером органів державної влади, аналітиком медіа-бізнесу, менеджером з персоналу (HR-менеджер), спеціалістом з реклами, маркетингу, Public Relations. 
Ти професійно:
   - здійснюватимеш інформаційний моніторинг; 
   - керуватимеш персоналом; 
   - побудуєш власний інформаційний бізнес. 
Кафедра ІБАС готує фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за перспективними спеціалізаціями:
   - Документознавець, менеджер органів державної влади та управління;
   - Менеджер бібліотечно-інформаційної діяльності.
У нас найкращі бази практики, сучасні методики викладання та цікаве дозвілля, перспективи кар'єрного росту, успіх і самореалізація!
Впевнено обирай свій професійний шлях!!!

ВИКЛАДАЧІ

 • СИДОРЕНКО Тетяна Валеріївна

  СИДОРЕНКО Тетяна Валеріївна

  Детальніше...

  в.о. завідувача кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, кандидат наук з соціальних комунікацій (доктор філософії), доцент з наказу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. У 2000 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (диплом з відзнакою) за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія» і отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф публічних бібліотек». У 2005 році отримала диплом магістра книгознавства та видавничої діяльності у Київському національному університеті культури і мистецтв. У 2006 році закінчила приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка і підприємництво» й здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію та тему: «Культурна-просвітницька діяльність публічних бібліотек Півдня України в контексті соціальних змін» та здобула науковий ступінь кандидата наук з соціальних комунікацій. Коло наукових інтересів: соціальні комунікації, культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України, бібліотечне краєзнавство, економіка бібліотечно-інформаційної діяльності, реклама інформаційних ресурсів, інформаційна освіта сучасності. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Автор біля 50 наукових та науково-методичних публікацій. 
 • БАКОВЕЦЬКА Ольга Олександрівна

  БАКОВЕЦЬКА Ольга Олександрівна

  Детальніше...

  доктор історичних наук, професор за наказом кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. У 1998 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв) за спеціальністю «Всесвітня історія та основи правознавства». 1998-2002 рр. навчалась в аспірантурі Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.2011-2014 рр. докторантура Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. У 2016р. захистила докторську дисертацію на тему «Римо-католицька церква в Україні кінця ХVІІІ-ХІХ століть: вплив на суспільно-політичний розвиток» та здобула науковий ступінь доктор історичних наук. Коло наукових інтересів: культурний розвиток українського суспільства; стан освіти в Миколаївській області; історія розвитку україно – польських відносин; римо-католицька церква України к. ХVІІІ-ХІХ століть; історія католицької громади Миколаївщини. Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій.

   

   

 • БОРКО Тетяна Миколаївна

  БОРКО Тетяна Миколаївна

  Детальніше...

  кандидат педагогічних наук, доцент за наказом. У 2000 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти». 2007 року отримала другу повну вищу освіту в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"» за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра з психології. Навчалася в аспірантурі Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. У 2011 році захистила дисертацію на тему «Формування професійної компетентності майбутніх редакторів засобами художньої перекладної літератури». Є автором та співавтором понад 50 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях, колективної монографії, методичних рекомендацій. Учасник міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Коло наукових інтересів охоплює проблеми теорії та методики професійної освіти, журналістики, документознавства, видавничої справи України. 

   

   

 • ШУЛЯК Світлана Олександрівна

  ШУЛЯК Світлана Олександрівна

  Детальніше...

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. В 2000 році закінчила Миколаївський філіал Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (диплом з відзнакою). З 2001 по 2005 рік навчалася в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв. З 2000 року працює на кафедрі в Миколаївській філії КНУКіМ. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодших школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство та здобула вчений ступінь кандидата педагогічних наук. 2011 року отримала вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційних систем. Автор понад 20 наукових публікацій, що опубліковані у наукових фахових виданнях. Учасник численних міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. 
 • ЄРМОЛАЄВА Ганна Анатоліївна

  ЄРМОЛАЄВА Ганна Анатоліївна

  Детальніше...

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Закінчила Київський державний інститут культури зі спеціальності «Бібліотекознавства та бібліографії», аспірантуру КНУКіМ зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».  В університеті працює з 1998 року, із 2000 року – на кафедрі. Є автором близько 20 наукових та навчально-методичних друкованих праць, учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій. Коло наукових інтересів: документаційне забезпечення управління,  управління та організація діяльності сучасної бібліотеки, підготовка кадрів для документно-інформаційної галузі. 
 • ПЕТРЕНКО Олена Юріївна

  ПЕТРЕНКО Олена Юріївна

  Детальніше...

  Завідувач навчальної лабораторії кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

 

Випускники

 

 

contacts3