fbpx
МФКНУКіМ

ОГІЄНКО Микола Миколайович

Детальніше...

к.т.н., доцент з/н. У 1997 році закінчив Миколаївський політехнічний технікум. В 2002 році закінчив Миколаївську ДАА. З 2001 року займався науковою діяльністю, результати якої опубліковано у більше 50 статей в наукових збірках, а також отримано 6 патентів України. В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2013 року працює на кафедрі менеджменту і бізнесу. 

БОНДАРЧУК–ЧУГІНА Ірина Юріївна

Детальніше...

доцент, кандидат історичних наук з спеціальності – теорія та історія культури. Фахівець в галузі історико-культурних аспектів туризму. В 1988р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського за спеціальністю “Історія та іноземна мова”. В 2007р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. В 2010р. закінчила докторантуру Київського національного університету культури і мистецтв Коло наукових інтересів становить проблеми менеджменту сучасного туризму, регіонального туризму та управління розвитком державного туризму, екскурсологія. Автор понад 20 наукових праць. 

ПІНЧУК Анна Сергіївна

Детальніше...

к.е.н., доцент з/н, закінчила у 2009 році Миколаївський державний аграрний університет (нині – Миколаївський національний аграрний університет), за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. У 2012р. захистила дисертаційну роботу. В 2013р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності економіка та управління національним господарством. Прийняла участь в багатьох науково-практичних конференціях. Активно займається науковою роботою, є автором багатьох наукових статей, розробляє та впроваджує в навчальний процес методичні рекомендації, нагороджена подякою обласної ради за вклад в науку як молодий вчений. 

ОБОЗНА Альона Олексіївна

Детальніше...

завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, к.е.н., доцент з/н, закінчила у 2006 році ПВНЗ «Європейський університет», Миколаївська філія, за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи. У 2013р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності економіка та управління національним господарством. Прийняла участь в багатьох науково-практичних конференціях. Активно займається науковою роботою, нагороджена подяками обласної державної адміністрації та обласної ради за вклад у науку. 
contacts3