fbpx
МФКНУКіМ
Телефони для абітурієнтів: (0512) 47-00-11, (063) 352-17-01
Київський національний університет культури і мистецтв оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія КНУКіМ»!
На кафедру культурології:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 1 вакансія;
викладач – 1 вакансія.
На кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 2 вакансії.
На кафедру готельно-ресторанного і туристичного бізнесу:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 1 вакансія.
На кафедру дизайну:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 2 вакансії;
викладач – 2 вакансії.
На кафедру хореографії:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 3 вакансії;
доцент – 3 вакансії;
старший викладач – 3 вакансії;
викладач – 2 вакансії;
асистент – 2 вакансії;
концертмейстер – 1 вакансія.
На кафедру музичного мистецтва:
професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
професор – 2 вакансії;
доцент (за профілем кафедри) – 3 вакансії;
доцент – 4 вакансії;
старший викладач – 4 вакансії;
викладач – 4 вакансії;
асистент – 3 вакансії;
концертмейстер – 3 вакансії.

Конкурсні кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора:

– вчене звання професора (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «народний артист», «народний художник», «народний архітектор», «народний вчитель», «заслужений діяч мистецтв», «заслужений тренер» прирівнюється до вченого звання професор) та (за наявності) науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

– позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента:

– вчене звання доцента (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «заслужений артист», «заслужений художник», «заслужений архітектор», «заслужений вчитель», «заслужений працівник культури», «заслужений майстер спорту України», «заслужений працівник освіти», «заслужений майстер народної творчості України») та (за наявності) науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях – в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

– позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого викладача:

– науковий ступінь відповідно до профілю спеціальності кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду викладача:

– як правило, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст») відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 3 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях – в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– навчально-методичні комплекси дисциплін;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду асистента:

– повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст») відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2015-2019) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду концертмейстера:

– відповідна фахова повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст») із зазначенням кваліфікації концертмейстера (акомпаніатора);

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2015-2019);

– не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки (2016-2018) у наукових фахових виданнях (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– результати атестації професійної майстерності;

– виконання за останні п’ять років (2015-2019) не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до кабінету № 133 Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія КНУКіМ» такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (див. додаток 1);

– копію трудової книжки, завірену в установленому порядку за останнім місцем роботи;

– дві світлини розміром 4×6 см;

– автобіографію;

– завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання;

– копії паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;

– копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

– копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

– виконання за останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347) (див. додаток 2);

– творчий доробок (дипломи, сертифікати, свідоцтва, і т.п.) (тільки для претендентів на вакантні посади творчих кафедр);

– навчально-методичні комплекси дисциплін (див. додаток 3);

– письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних (див. додаток 4).

Додатково за наявності:

– завірені в установленому порядку копії документів про присудження державних нагород.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

Документи щодо участі у конкурсі подаються претендентом особисто.

До конкурсу на вакантні місця науково-педагогічних працівників приймаються документи осіб не пенсійного віку.

Заміщення вакантних посад науково-педагогічними працівниками, які успішно пройдуть конкурс, відбудеться з 1 вересня 2019 року.

Термін подання документів – до 16 червня 2019 року.
Подати заяву та документи можна за адресою: 54017 м. Миколаїв, вул. Декабристів,17, каб. 133
Години прийому документів з 9.30 до 17.00 год. щоденно крім суботи, неділі та офіційних державних свят.
Телефон для довідок: (0512) 47-11-40 

contacts3