fbpx
МФКНУКіМ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Київський національний університет культури і мистецтв оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія КНУКіМ»!
На кафедру культурології:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 1 вакансія;
викладач – 1 вакансія.
На кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 2 вакансії.
На кафедру готельно-ресторанного і туристичного бізнесу:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 1 вакансія.
На кафедру дизайну:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 2 вакансії;
викладач – 2 вакансії.
На кафедру хореографії:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 3 вакансії;
доцент – 3 вакансії;
старший викладач – 3 вакансії;
викладач – 2 вакансії;
асистент – 2 вакансії;
концертмейстер – 1 вакансія.
На кафедру музичного мистецтва:
професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
професор – 2 вакансії;
доцент (за профілем кафедри) – 3 вакансії;
доцент – 4 вакансії;
старший викладач – 4 вакансії;
викладач – 4 вакансії;
асистент – 3 вакансії;
концертмейстер – 3 вакансії.
Конкурсні кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора (за профілем кафедри):
- науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора відповідно до профілю кафедри або спорідненої спеціальності, визначеної Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 № 419);
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора:
- вчене звання професора (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «народний артист», «народний художник», «народний архітектор», «заслужений тренер» прирівнюється до вченого звання професор) та/або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента (за профілем кафедри):
- науковий ступінь та вчене звання доцента відповідно до профілю кафедри або спорідненої спеціальності, визначеної Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 № 419);
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років (2014-2018);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента:
- вчене звання доцента (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «заслужений артист», «заслужений художник», «заслужений архітектор», «заслужений майстер спорту», «заслужений майстер народної творчості України») та/або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років (2014-2018);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого викладача:
- науковий ступінь (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання) відповідно до профілю спеціальності кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації;
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду викладача:
- як правило, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 3 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду асистента:
- повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки (2016-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду концертмейстера:
- відповідна фахова повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки (2016-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- результати атестації професійної майстерності;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
Претенденти на заміщення вакантних посад подають до кабінету №24 Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія КНУКіМ» такі документи:
– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (див. додаток 1);
– копію трудової книжки, завірену в установленому порядку за останнім місцем роботи;
– дві світлини розміром 4×6 см;
– автобіографію;
– завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання;
– копії паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;
– копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
– копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (див. додаток 2);
– творчий доробок (дипломи, сертифікати, свідоцтва, і т.п.) (тільки для претендентів на вакантні посади творчих факультетів);
– навчально-методичні комплекси дисциплін (див. додаток 3);
– письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних (див. додаток 4).
Додатково за наявності:
– завірені в установленому порядку копії документів, щодо присудження державних нагород.
Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.
Документи щодо участі у конкурсі подаються претендентом особисто.
До конкурсу на вакантні місця науково-педагогічних працівників приймаються документи осіб не пенсійного віку.
Заміщення вакантних посад науково-педагогічними працівниками, які успішно пройдуть конкурс, відбудеться з 1 вересня 2018 року.
Термін подання документів – до 27 липня 2018 року.
Подати заяву та документи можна за адресою: 54017, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17, каб. №24.
Години прийому документів з 9.30 до 17.00 год. щоденно крім суботи та неділі.
Телефон для довідок: (0512) 47-00-11
contacts3