fbpx
МФКНУКіМ
Телефони для абітурієнтів: (0512) 47-00-11, (063) 352-17-01
Група забезпечення
025 Музичне мистецтво
"Диригентсько-хорове мистецтво (народне)"
Pikhtar2 Піхтар Олена Анатоліївна – гарант ОПП «Диригентсько-хорове мистецтво (народне)», кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки.
Коло наукових інтересів: музична педагогіка вищої школи, формування музичного мислення студентів у закладах вищої мистецької освіти, розвиток національної хорової традиції в Україні, фахова підготовка майбутніх диригентів народного хору.
Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких: наукові статті у фахових виданнях України та виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз зокрема Index Copernicus International,  Scholar Google. Серед інших: «Фахове музичне мислення у формуванні компетентності майбутніх диригентів хору», «Хорові твори сучасних авангардних композиторів: методичний аспект», «Використання музикотерапевтичних методів у розвитку музичного мислення майбутніх артистів хору», «Компонентна структура методичної системи формування музичного мислення студентів ВП «МФ КНУКіМ»», «The personality oriented concept of students’ musical thinking development in higher educational institutions of art» тощо.
Основні навчальні курси: «Практика переддипломна», «Музична інтерпретація», «Фах», «Диригентсько-хоровий практикум», «Гармонія», «Читання хорових партитур», «Історія диригентського мистецтва». «Музичний фольклор», «Аналіз народномузичних творів», «Аналіз вокально-хорових творів», «Методика викладання фахових дисциплін».
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=e4BbPbcAAAAJ&hl=uk&oi=ao
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6292-3810  
Levchenko Левченко Анатолій Васильович - доцент кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Член Національної всеукраїнської музичної спілки.
Коло наукових інтересів: вивчення спадщини старовинного співацького мистецтва України, дослідження української пісенної хорової творчості, інновації в сучасній хоровій музиці.
Автор наукових й науково-методичних праць: наукові статті у фахових виданнях, внесених до наукометричних баз, а саме «Актуалізація змісту навчального процесу у відповідності з потребами соціуму і культурному середовищі», «Хорова творчість Ігоря Щербакова в контексті історії української музичної культури»; навчальний посібник «Розвиток багатоголосного співу в Україні XVI – перша половина XVIIIст.».
Основні навчальні курси: «Фах», «Основи техніки диригування», «Хорове сольфеджіо», «Сольфеджіо», «Хорова література».
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=n0GksyoAAAAJ&hl=uk
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1713-5011
Shpachinskiy Шпачинський Омелян Артемович – Заслужений працівник культури України, професор кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Член президії Миколаївської громадської організації «Просвіта». Член оргкомітету з присудження обласної премії імені Миколи Аркаса. Голова міжрегіонального огляду-конкурсу колективів народного хорового виконавства «Чорнобаївський заспів»  Херсонська область.
Коло наукових інтересів: Історичний розвиток народного хорового мистецтва України, регіональний пісенний фольклор Північного Причорномор’я. Історія та розвиток народного хорового співу України.
Автор наукових й науково-методичних праць, серед яких: навчально-методичні посібники для вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації  «Наша Шевченуіана», «Ой у лузі на калині», «Співає український народний хор». Автор музичних творів: «Батьку, мій лебедю білий» - вірші Г. Грибенка (для  баритона і хору), історична дума «Всі покою щиро прагнуть» вірші гетьмана Івана Мазепи (для соліста  в супроводі бандури). Автор обробок народних пісень для народного хору a-cappella: «Ой зоренько вечірняя», «Висока верба», «Полетіли сірі гуси», «Місяць світить», «Ой сосонка». Автор обробки народних пісень і авторських творів з супроводом: «Зажурилась Україна, бо нігде прожити», «Взяло дівча відра», «Жаль мені не козака», «Люлечка», «Поріділо козацтво», «Господи, помилуй!», «Хата мого дитинства», «Буде нам з тобою, що згадати», «Я не здамся без бою».
Основні навчальні курси: «Практика навчальна», «Творчий колектив  (за фаховим спрямуванням)», «Хорознавство», «Методика роботи з народним хором (вокальним ансамблем)», «Стильові особливості народного мелосу», «Стильові особливості регіональних музичних традицій», «Транскрипція народної музики», «Аранжування та обробка народної музики».
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3nAIzc4AAAAJ&hl=uk&oi=ao
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0902-1062
Kedis Кедіс Олег Юрійович  - Заслужений діяч мистецтв України, професор з наказу кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Член Національної всеукраїнської музичної спілки. Соліст Миколаївської обласної філармонії.
Член журі: обласного конкурсу «АРТ-мюзік»; Всеукраїнських конкурсів та фестивалів, творчих проектів: ім. И. Коваленка, «Золота струна», «Юна філармонія», патріотичної пісні «Червона калина»; Міжнародного форуму мистецтв «Таврика».
Коло наукових інтересів: фахова підготовка педагога-музиканта, сценічно-виконавська майстерність вокаліста, інноваційні методи навчання проблеми виконавської педагогіки.
Автор наукових й науково-методичних праць, серед яких: наукові статті: «Специфіка та історичні етапи розвитку хорової культури України», «Актуалізація змісту навчального процесу у відповідності з потребами соціуму і культурному середовищі», «Художньо-естетичне виховання студентської молоді Миколаївського національного аграрного університету», «Роль камерно-вокальних творів у вихованні фахівців напрямку «Академічний спів»», «Формування навчального репертуару співака-баритона»
Основні навчальні курси: «Сольний спів», «Практика виробнича», «Основи вокально-хорової техніки», «Постановка голосу», «Практикум з музично-виконавської діяльності: у т. ч. творчий колектив (народний хор), вокально-хорова техніка, читання вокально-хорових партитур», «Історія та теорія народнопісенного виконавства», «Сольно-ансамблевий практикум».
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=E5YS6PIAAAAJ
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3636-4039
Баковецька Ольга Олександрівна – доктор історичних наук, доцент, професор з/н кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи факультету менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв».
Членкиня редколегії журналу «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць». Членкиня HREC in Ukraine, Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору.
Коло наукових інтересів:  культурний розвиток українського суспільства, стан освіти в Миколаївській області, Голодомор на Миколаївщині, історія розвитку україно – польських відносин, римо-католицька церква України к. ХVІІІ-ХІХ століть, історія католицької громади Миколаївщини.
Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких:
Голодомор в Україні. На матеріалах Баштанського району Миколаївської області (1921-1923, 1932-1933 рр.)
Історія заснування і будівництва Миколаївського костьолу святого Йосифа
Благодійна діяльність Римо-католицької церкви та громади в кінці XVIII – XIX століттях
Римо-католицька церква в Україні в кінці XVIII – ХІХ столітті
Архівні джерела дослідження історії Римо-католицької церкви в Україні (ХІХ століття)
Основні навчальні курси: «Історія культури», «Етнографія», «Філософія», «Основи трудового права та підприємницької діяльності», «Політологія (в т.ч. геополітика і глобалізація)», «Державне регулювання туристичної діяльності», «Юридичне забезпечення івент-менеджменту».
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=4pATdmwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5021-1979
Borko Борко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент з наказу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи факультету менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
Член науково-експертної ради з представників громадськості при державному архіві Миколаївської області.
Коло наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутніх фахівців; проблеми специфіки вищої освіти; лінгворедакторська компетенція.
Викладає дисципліни: «Лінгвістичні основи документознавства (у т. ч. стилістика й редагування)», «Психологія», «Вступ до фаху», «Національні й галузеві інфраструктури документації, бібліотек і архівів», «Теорія і практика архівної справи», «Інформаційні продукти, послуги, ринок», «Інформаційний бізнес», «Основи науково-дослідної роботи та академічна доброчесність» та ін.
Автор наукових і науково-методичних праць, серед яких: співавторство в колективній монографії «Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю» та ін.
Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=EGIJbaC9OawC&hl=uk&oi=sra
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-9133-3713
Ohiienko Огієнко Микола Миколайович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу факультету менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Голова Миколаївського осередку Асоціації кулінарів України, Член Туристичної ради при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, Голова організаційного комітету Відкритого конкурсу юніорів з кулінарного мистецтва і сервісу «Best КУХАР».
Коло наукових інтересів: розвиток людського потенціалу Причорноморського регіону, дослідження ефективності використання туристичних дестинацій.
Автор численних наукових і науково-методичних праць, серед яких Міжнародна колективна монографія «Socio-economic development of the regions in conditions of transformation. Monograph». Poland. Opole: The Academy of  Management and Administration in Opole, 2020.
Викладає дисципліни: «Готельна справа», «Інформаційні технології в міжнародному туризмі», «Електронна комерція в міжнародному туризмі», «Технологічне проектування», «Охорона праці і екологічна безпека»
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=tgnyc_wAAAAJ&hl=uk&oi=sra
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-7900-2986
Scopus Author Identfier: 57211322820
Harbar Гарбар Галина Анатоліївна – доктор філософських наук, професор кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Коло наукових інтересів: проблеми естетичного виховання і музичної педагогіки, інтерпретація та презентація музичних творів сучасних композиторів.
Автор наукових й науково-методичних праць, серед яких: укладач хрестоматії «Формування та шляхи створення об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації»; співавтор монографії «Демократична концепція формування свідомого суспільства. Свідомий громадянин як основа підвищення ефективності державного управління у розв’язанні конфліктів»; автор більше 20 наукових статей у фахових виданнях України та виданнях, внесених до наукометричних баз зокрема Index Copernicus International, Scholar Google тощо.
Основні навчальні курси: «Практика виробнича», «Діловий етикет», «Історія зарубіжної музики», «Історія музики (світової та української)»,  «Сучасна музика», «Музично-теоретичний практикум (поліфонія)»,  «Філософія».
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=yNh5drYAAAAJ
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4750-3361  
Doniy2 Доній Вікторія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент з/н кафедри культурології факультету менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», в.о. заступника декана факультету мистецтв.
Коло наукових інтересів: сучасне прочитання літератури; постколоніальний дискурс; сучасні підходи у викладанні іноземних мов на нефілологічних спеціальностях; актуальні проблеми організації наукової діяльності студентів.
Автор численних наукових й науково-методичних праць, серед яких: «Місто як текст»: соціокультурний та літературознавчий аспекти аналізу», «Постколоніальні студії в українському літературознавстві», «Національні концепти в творчості О. Довженка крізь призму постколоніального дискурсу», «Postcolonial Vision in the Modern Ukrainian Literary Criticism», «Дихотомія «антиколоніальне» – «постколоніальне»: специфіка дефініцій», «Формування крос-культурної професійної компетенції студентів засобами проектної діяльності в контексті сучасних освітніх вимог», «Foreign languages teaching in high school by means of blog technologies» та інші.
Основні навчальні курси: «Іноземна мова», «Науково-дослідна діяльність».
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gMQVdY0AAAAJ&hl=uk
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4883-2423
Ivanova Іванова Валентина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Коло наукових інтересів: проблеми естетичного виховання і музичної педагогіки, інтерпретація та презентація музичних творів сучасних композиторів.
Автор наукових й науково-методичних праць, серед яких: наукові статті: «Музична інтерпретація в контексті розвитку світового мистецтва», «Виконавська майстерність музиканта-духовика як важливий чинник успішної професійної діяльності», «Професійна адаптація молодого музиканта як умова успішної творчої самореалізації», «Інформаційно-комп’ютерні технології в структурі музичної освіти», «Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності»; Науково-методичний посібник «Наука і творчість: двоєдиний вимір мистецтва», Монографія «Дитячі центри естетичного виховання».
Основні навчальні курси: «Музична психологія та педагогіка»; «Практика навчальна»; «Переддипломна практика»; «Історія та теорія виконавства»; «Історія диригентського мистецтва»; «Сучасний концертний репертуар артиста-інструменталіста»; «Музична акустика»; «Методика формування сучасного інструментально-оркестрового концертного репертуару»; «Диригування та читання партитур»; «Фах».
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CvfEgpgAAAAJ&hl=uk&oi=sra
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0241-3645
Ladnyi Ладний Антон Сергійович – викладач кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв». Керівник студентського народного хору.
Член Національної всеукраїнської музичної спілки.
Член журі: обласного фестивалю дитячої творчості «Art-mix»; обласного конкурсу козацької пісні «Битва хорів»; Відкритого всеукраїнського багатожанрового гумористичного фестивалю-конкурсу «Шкварочка».
Коло наукових інтересів: Історичний розвиток народного хорового мистецтва України, козацький пісенний фольклор Північного Причорномор’я. Історія та розвиток духовного хорового співу України. Психологія поведінки колективу в умовах діджиталізації.
Автор наукових й науково-методичних праць, серед яких: наукові статті: «Специфіка та історичні етапи розвитку хорової культури України», «Актуалізація змісту навчального процесу у відповідності з потребами соціуму і культурному середовищі», «Народні хорові колективи: сучасний український контекст», «Комунікативні аспекти діяльності хорового диригента»; упорядник навчального посібника для студентів ВНЗ І-ІV рівня акредитації «Наша Шевченкіана».
Автор понад 50 аранжувань творів для народного хору.
Основні навчальні курси: «Практика ознайомча», «Фах», «Творчий колектив (за фаховим спрямуванням)», «Сценічно виконавський практикум», «Методика роботи з дитячим вокально-хоровим колективом», «Концертно-виконавський практикум», «Методика дитячого вокально-хорового навчання», «Інструментування та хорове аранжування».
Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=Cgds880AAAAJ
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3473-1499
Sapak Сапак Наталія Вікторівна – доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
Голова караїмського національної товариства «Мурат», організатор Всеукраїнської науково-практичної конференції «Караїми. Істрія і культура»,
Коло наукових інтересів: історії та теорії мистецтва, новітні художні течії в мистецтві; тенденції розвитку меморіальної пластики; мистецькі об’єднання та їх роль в художньому житті Півдня;  аспекти формування дизайну в Миколаєві та інші.
Автор наукових і науково-методичних праць: наукових публікацій з історії та теорії мистецтва, зокрема: Історія і сучасність. Новітні художні течії в мистецтві  Півдня України початку ХХ століття; Тенденції розвитку меморіальної пластики Півдня України ХІХ ст.; Мистецькі об’єднання та їх роль в художньому житті Півдня України  кінця ХІХ – початку ХХ століття;  Деякі аспекти формування дизайну в Миколаєві та інші.
Основні навчальні курси: « Історія мистецтв», «Історія дизайну».
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=F1Ho0jIAAAAJ&hl=uk
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-1642-7271
Kliuieva Клюєва Світлана Вікторівна – провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Членкиня Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Коло наукових інтересів: історія та теорія музичного мистецтва, теоретично-практичні аспекти діяльності концертмейстера-піаніста, інноваційні процеси в освіті
Автор (самостійно та у співавторстві) наукових і науково-методичних праць, серед яких наукові статті у фахових виданнях України та виданнях, внесених до наукометричних баз зокрема Index Copernicus International, Scholar Google тощо.
Основні навчальні курси: «Фах (спецінструмент)»,  «Фах (диригування)», «Диригування та читання партитур».
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8727-8176 
Kuchenov Кученьов Дмитро Васильович – провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», керівник оркестрової групи.
Член Національної всеукраїнської музичної спілки.
Коло наукових інтересів: вивчення спадщини інструментального мистецтва Півдня України, етномузикування на народних інструментах України, історичні етапи розвитку професійних оркестрових колективів України.
Автор наукових й науково-методичних праць, серед яких наукові статті: «Аранжування для інструментальної групи народних колективів», «Трансформація ролі баяна в контексті вітчизняної культури» тощо.
Автор понад 100 інструментувань та аранжувань для народної групи інструментів студентського хору.
Основні навчальні курси: «Творчий колектив (за фаховим спрямуванням)», «Диригентсько-хоровий практикум», «Постановка голосу», «Фах (диригування)», «Практикум з музично-виконавської діяльності: у т.ч. творчий колектив (народний хор)».
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0160-0123 
Yuldasheva Юлдашева Ірина Олексіїівна – провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Членкиня Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Автор (самостійно та у співавторстві) наукових і науково-методичних праць: наукові статті у фахових виданнях України та виданнях, внесених до наукометричних баз рекомендованих МОН зокрема Index Copernicus International, , Scholar Google тощо.
Коло наукових інтересів: специфіка та нюанси діяльності піаніста-концертмейстера, історія та теорія музичного мистецтва, інноваційній технології в діяльності концертмейстера.
Як концертмейстер приймала участь у багатьох Всеукраїнських фестивалях та конкурсах колективів народного хорового співу та звітних концертах.
Основні навчальні курси: «Постановка голосу», «Фах (диригування)», «Творчий колектив (за фаховим спрямуванням)».
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0943-0934
Borovytska Боровицька Олена Миколаївна – провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Членкиня Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Коло наукових інтересів: методологія виховання творчої особистості у сучасному інформаційному просторі, активізація музичного інтелекту, аналітика створення живого звукового простору у крупних формах інструментальної музики; гармонія відносин соліста та концертмейстера.
Автор (самостійно та у співавторстві) наукових і науково-методичних праць: наукові статті у фахових виданнях України та виданнях, внесених до наукометричних баз зокрема Index Copernicus International, Scholar Google тощо.
Основні навчальні курси: «Фах (спецінструмент)»,  «Фах (диригування)», «Диригування та читання партитур», «Творчий колектив (за фаховим спрямуванням)», «Сольно-ансамблевий практикум».
contacts3