fbpx
МФКНУКіМ

ДОНІЙ Вікторія Сергіївна

Детальніше...

доцент за наказом, кандидат філологічних наук. Закінчила у 2006 році Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Українська мова і література та мова і література (англійська)»; у 2007 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури. Коло наукових інтересів – сучасне прочитання літератури; інтерпретація художніх текстів у вимірі посттоталітарного дискурсу; сучасні підходи викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях; актуальні проблеми організації наукової діяльності студентів. Автор понад десяти наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, активний учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій (ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», м. Львів; «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів», м. Київ; «Література руху опору: вияви національної ідентичності», м. Київ; «Література в контексті культури», м. Дніпропетровськ; воркшоп «Cultural Intelligenceasa Key Competencefor Leadershipin Global Community», м. Миколаїв тощо).
contacts3