fbpx
МФКНУКіМ

ДОНІЙ Вікторія Сергіївна

Детальніше...

викладач, аспірант кафедри світової літератури та культури ім. проф. О. Мішукова Херсонського державного університету за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Закінчила у 2006 році Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Українська мова і література та мова і література (англійська)»; у 2007 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури. Коло наукових інтересів – сучасне прочитання літератури; інтерпретація художніх текстів у вимірі посттоталітарного дискурсу; сучасні підходи викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях; актуальні проблеми організації наукової діяльності студентів. Автор понад десяти наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, активний учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій (ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», м. Львів; «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів», м. Київ; «Література руху опору: вияви національної ідентичності», м. Київ; «Література в контексті культури», м. Дніпропетровськ; воркшоп «Cultural Intelligenceasa Key Competencefor Leadershipin Global Community», м. Миколаїв тощо).

ВИНОКУРОВА Світлана Петрівна

Детальніше...

старший лаборант кафедри культурології 

ОРЛОВА Олена В’ячеславівна

Детальніше...

кандидат культурології, ст. викладач. У 1998 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Англійська та німецька мова» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови. Там же у 1999 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «ПМСО. Англійська мова та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію магістра англійської мови та зарубіжної літератури. У 2004 році закінчила «Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”», за спеціальністю «Переклад», здобула кваліфікацію спеціаліст філології, перекладач з іноземної мови (англійська, німецька мови). У 2009 році у цьому ж навчальному закладі здобула кваліфікацію магістра з перекладу, перекладача з англійської та німецької мов. Має стаж перекладацької діяльності понад 10 років, зокрема, працювала перекладачем в Миколаївський регіональній торгово-промисловій палаті (1998-2002). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.02 – світова культура і міжнародні культурні зв’язки, на тему: «Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури». Проходила стажування на кафедрах теорії і практики перекладу Київського національного університету імені Тараса Шевченко (2001 р.) та МДУ ім. В.О. Сухомлинського (2007р.), Луганського інституту культури і мистецтв (2008р.). Брала активну участь у проекті за підтримки Британської ради в Україні «Розробка програми та навчальних матеріалів для студентів спеціальності «Туризм» (2010-2011 рр.); Міжнародному культурно-освітньому проекті «Культурно-освітній візит до Європи: Львів-Ополе-Дрезден-Париж-Прага-Краків» (грудень 2015р.). Коло наукових інтересів – культурологія, лінгвокультурологія, переклад, лінгвокраїнознавство, проблеми перекладності та неперекладності в контексті сучасної мовної картини світу. Має понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій, одноосібних та у співавторстві. 

 

КАЛІНІНА Лариса Анатоліївна

Детальніше...

кандидат педагогічних наук, доцент з/н кафедри культурології. Закінчила Миколаївське училище культури за спеціальністю «Режисер самодіяльного театру», режисерський факультет Харківського інституту мистецтв ім. І.П. Котляревського, за спеціальністю режисер театру. У 1998р закінчила аспірантуру Київського національного університету культури і мистецтв. У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Розвиток естетичного смаку молодших школярів засобами театрально-сценічної діяльності» 13.00.06. – теорія, методика і організація культурно-просвітницької діяльності. В системі вищої освіти працює з 1989 року; є дійсним членом Західно-Європейської асоціації арт-терапевтів (Софія, Болгарія). Коло наукових інтересів: творчий розвиток особистості, впровадження інноваційних креативних технології в навчальний процес, використання театрального мистецтва як засобу творчого розвитку та соціалізації особистості. 

АКМАНОВ Денис Олександрович

Детальніше...

доцент за наказом. Закінчив Київський державний інститут культури (фах: керівник театрального колективу) з 1993 року працює викладачем, з 1998 – старшим викладачем Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. З 2003 року – художній керівник Обласного палацу культури, з 2005 року – заступник директора по роботі з художніми колективами. Нагороджений Почесною відзнакою Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури та мистецтв», грамотою Міністерства культури та туризму України. У 2009 році присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник культури України» 
contacts3