fbpx
МФКНУКіМ

МАКАРЧУК Сергій Сергійович

Детальніше...

кандидат історичних наук, доцент. У 1982 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінського за спеціальністю «Історія». У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Бере активну участь у громадському житті міста Миколаєва, є керівником авторського колективу низки історико-документальних багатотомних видань: «Реабілітовані історією. Миколаївська область», «Книга пам’яті України. Миколаївська область», «Миттєвості війни» (про участь жителів Миколаївщини в антитерористичній операції на Сході України), а також бере участь у підготовці серії науково-документальних телепрограм «Справа №» (з елементами історичної реконструкції).

ПЕТРЕНКО Олена Юріївна

Детальніше...

старший лаборант кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

СИДОРЕНКО Тетяна Валеріївна

Детальніше...

кандидат наук з соціальних комунікацій (доктор філософії), доцент з наказу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. У 2000 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (диплом з відзнакою) за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія» і отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф публічних бібліотек». У 2005 році отримала диплом магістра книгознавства та видавничої діяльності у Київському національному університеті культури і мистецтв. У 2006 році закінчила приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка і підприємництво» й здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію та тему: «Культурна-просвітницька діяльність публічних бібліотек Півдня України в контексті соціальних змін» та здобула науковий ступінь кандидата наук з соціальних комунікацій. Коло наукових інтересів: соціальні комунікації, культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України, бібліотечне краєзнавство, економіка бібліотечно-інформаційної діяльності, реклама інформаційних ресурсів, інформаційна освіта сучасності. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Автор біля 40 наукових та науково-методичних публікацій. 

БОРОДІНА Галина Григорівна

Детальніше...

Кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Закінчила Миколаївське училище культури та Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія». Навчалася в аспірантурі КНУКіМ. З 2001 року працює на кафедрі. 2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (ХІХ-ХХ ст.)» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук. 2008 року отримала вчене звання доцента. Автор 42 наукових праць.

ЄРМОЛАЄВА Ганна Анатоліївна

Детальніше...

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Закінчила Київський державний інститут культури зі спеціальності «Бібліотекознавства та бібліографії», аспірантуру КНУКіМ зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».  В університеті працює з 1998 року, із 2000 року – на кафедрі. Є автором близько 20 наукових та навчально-методичних друкованих праць, учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій. Коло наукових інтересів: документаційне забезпечення управління,  управління та організація діяльності сучасної бібліотеки, підготовка кадрів для документно-інформаційної галузі. 
contacts3