МФКНУКіМ
МФКНУКіМ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Київський національний університет культури і мистецтв оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія КНУКіМ»!
На кафедру культурології:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 1 вакансія;
викладач – 1 вакансія.
На кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 2 вакансії.
На кафедру готельно-ресторанного і туристичного бізнесу:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 1 вакансія.
На кафедру дизайну:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
доцент – 1 вакансія;
старший викладач – 2 вакансії;
викладач – 2 вакансії.
На кафедру хореографії:
професор (за профілем кафедри) – 1 вакансія;
доцент (за профілем кафедри) – 3 вакансії;
доцент – 3 вакансії;
старший викладач – 3 вакансії;
викладач – 2 вакансії;
асистент – 2 вакансії;
концертмейстер – 1 вакансія.
На кафедру музичного мистецтва:
професор (за профілем кафедри) – 2 вакансії;
професор – 2 вакансії;
доцент (за профілем кафедри) – 3 вакансії;
доцент – 4 вакансії;
старший викладач – 4 вакансії;
викладач – 4 вакансії;
асистент – 3 вакансії;
концертмейстер – 3 вакансії.
Конкурсні кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора (за профілем кафедри):
- науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора відповідно до профілю кафедри або спорідненої спеціальності, визначеної Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 № 419);
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду професора:
- вчене звання професора (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «народний артист», «народний художник», «народний архітектор», «заслужений тренер» прирівнюється до вченого звання професор) та/або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- підручники, монографії, навчальні посібники за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента (за профілем кафедри):
- науковий ступінь та вчене звання доцента відповідно до профілю кафедри або спорідненої спеціальності, визначеної Таблицею відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016 № 419);
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років (2014-2018);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду доцента:
- вчене звання доцента (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання «заслужений артист», «заслужений художник», «заслужений архітектор», «заслужений майстер спорту», «заслужений майстер народної творчості України») та/або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років (2014-2018);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- позитивний висновок кафедри про проведену пробну відкриту лекцію.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого викладача:
- науковий ступінь (для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» почесне звання) відповідно до профілю спеціальності кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації;
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду викладача:
- як правило, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри або відповідністю спеціальності навчальним дисциплінам, визначеною пунктом 1 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 3 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років (2014-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду асистента:
- повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки (2016-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду концертмейстера:
- відповідна фахова повна вища освіта за освітнім рівнем «Магістр» («Спеціаліст»);
- документ, що засвідчує підвищення кваліфікації за останні 5 років (2014-2018);
- не менше 2 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 3 роки (2016-2018) у наукових фахових виданнях України (в т.ч. які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);
- результати атестації професійної майстерності;
- виконання за останні п’ять років (2014-2018) не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
Претенденти на заміщення вакантних посад подають до кабінету №24 Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія КНУКіМ» такі документи:
– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (див. додаток 1);
– копію трудової книжки, завірену в установленому порядку за останнім місцем роботи;
– дві світлини розміром 4×6 см;
– автобіографію;
– завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання;
– копії паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;
– копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
– копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
– виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (див. додаток 2);
– творчий доробок (дипломи, сертифікати, свідоцтва, і т.п.) (тільки для претендентів на вакантні посади творчих факультетів);
– навчально-методичні комплекси дисциплін (див. додаток 3);
– письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних (див. додаток 4).
Додатково за наявності:
– завірені в установленому порядку копії документів, щодо присудження державних нагород.
Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.
Документи щодо участі у конкурсі подаються претендентом особисто.
До конкурсу на вакантні місця науково-педагогічних працівників приймаються документи осіб не пенсійного віку.
Заміщення вакантних посад науково-педагогічними працівниками, які успішно пройдуть конкурс, відбудеться з 1 вересня 2018 року.
Термін подання документів – до 27 липня 2018 року.
Подати заяву та документи можна за адресою: 54017, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17, каб. №24.
Години прийому документів з 9.30 до 17.00 год. щоденно крім суботи та неділі.
Телефон для довідок: (0512) 47-00-11

Всі новини

Відобразити більше Завантаження... NO MORE ITEMS

Сторінка для тестів системи

МИ ЧЕКАЄМО НА ТЕБЕ!
Зареєструйся зараз та завантаж сертифікат попереднього зарахування
СТАТИ СТУДЕНТОМ!

Реестрація майбутнього абітуриента

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

Наукові конференції

Науково-практичні конференції на базі Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв

Наукові конференції Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв у 2019 році
Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2019 році

2019 рік
V Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»
2018 рік

VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку туризму»
(8 листопада 2018 р.)

Тези доповідей
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»

(27-28 березня 2018 р.)

Тези доповідей
Тези доповідей

2017 рік

V Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку туризму» (грудень 2017 р.)

Тези доповідей

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Зарубіжна та українська культура:

питання теорії, історії, методики» (31 березня 2017 р.)

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»

(30 березня 2017 р.)

Тези доповідей
 

Тези доповідей

2016 рік

ІV Всеукраїнська конференція «Сучасні тенденції розвитку туризму» (10 листопада 2016 р.)

Тези доповідей

Тези доповідей

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»

(14 квітня 2016 р.)

Тези доповідей

Тези доповідей

Положення про Асамблею науковців і митців ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» (завантажити)

2015 рік

ІІІ Всеукраїнська конференція «Сучасні тенденції розвитку туризму» (5 листопада 2015 р.)

Тези доповідей

Тези доповідей

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»

(26 березня 2015 р.)

Тези доповідей
Тези доповідей

Резолюція форуму бібліотекарів Півдня України «Бібліотека ХХІ ст.: освітній та практичний вектори» (завантажити)

Результати обговорення питань бібліотечного фаху в рамках «Світового кафе» за темою

«Бібліотечна професія: вимоги, виклики, реалії» (завантажити)

2014 рік

ІІ Всеукраїнська конференція «Сучасні тенденції розвитку туризму» (6 листопада 2014 р.)

Тези доповідей

Круглий стіл на тему «Сучасний український прозаїк» (до 90-річчя з дня народження Павла Архиповича Загребельного)

(7 жовтня 2014 р.) (завантажити)

Круглий стіл на тему «Україна – ЄС: європейська політика сусідства» (8 квітня 2014 р.) (завантажити)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен особистості та творчості Т. Г. Шевченка в сучасному культурологічному просторі»

(25 березня 2014 р.)

Тези доповідей, частина 1

Тези доповідей

Тези доповідей, частина 2

Тези доповідей

2013 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку туризму» (3 грудня 2013 р.)

Тези доповідей

Деканат

ДЕКАНАТ МИСТЕЦТВ

ДЕКАНАТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

contacts3