МФКНУКіМ
МФКНУКіМ

ШУЛЯК Світлана Олександрівна

Детальніше...

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи. В 2000 році закінчила Миколаївський філіал Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (диплом з відзнакою). З 2001 по 2005 рік навчалася в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв. З 2000 року працює на кафедрі в Миколаївській філії КНУКіМ. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодших школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство та здобула вчений ступінь кандидата педагогічних наук. 2011 року отримала вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційних систем. Автор понад 20 наукових публікацій, що опубліковані у наукових фахових виданнях. Учасник численних міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. 
contacts3