Головна

des2018

                                                                                                       Всі новини

 

  НОВИНИ

 

 На навчання приймаються особи, які мають диплом «Кваліфікований робітник», «Молодший спеціаліст», «Бакалавр»

на ІІ або ІІІ курс денної/заочної форми

без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів

фізичних та юридичних осіб.

 

 Консультує: Федотова Наталія Вікторівна - тел. (050) 318-67-70.

 

Згідно Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв, які розроблені Приймальною комісією Київського національного університету культури і мистецтв відповідно до законодавства України, у тому числі до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, Акту узгодження переліку спеціальностей, за яками здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та ліцензованого обсягу університету, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 14 грудня 2015 року та затверджені Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв (Протокол № 11 від 15 грудня 2015 року):

   

 

 - На навчання для здобуття ступеня бакалавра Київський національний університет культури і мистецтв приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

  

 

- Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання.

Приймальна комісія Київського національного університету культури і мистецтв зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV–VI та пунктом 14.1 розділу XІV цих Правил прийому.

 

  

«Дизайн одягу та аксесуарів» –  це напрям підготовки для майбутніх модельєрів світового рівня, які створюють цікаві образи та новації у сфері моделювання одягу, розробляють колекції професійного рівня ексклюзивного авторського, сценічного та повсякденного одягу.    

      

Консультує: 

ТРИГУБ Олена Леонідівна

моб. (096) 968-50-27 

Тел. кафедри дизайну - (0512) 47-94-09. 

        

 

ПИТАННЯ: Будь ласка, розкажіть про спеціальність «Дизайн одягу та аксесуарів».

ВІДПОВІДЬ: Особлива увага приділяється створенню графічних ескізів моделей одягу, технічному моделюванню, технікам ручної обробки тканини (вишивка, батик, аплікація, пейчворк).

  

ПИТАННЯ: Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на спеціальність «Дизайн одягу та аксесуарів»?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу потрібні наступні сертифікати:

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс

Увага! Документи в паперовій формі подаються вступником ОСОБИСТО! 

 

ПИТАННЯ: Які документи потрібні для вступу?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу на спеціальність «Дизайн одягу та аксесуарів» потрібні наступні документи: 

1. Атестат або диплом з додатком (оригінал або його завірена копія);

2. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) та оригінали зазначених документів для їх засвідченння;

4. 6 кольорових світлин 3х4 см.

 

ПИТАННЯ: Коли потрібно подавати документи? 

ВІДПОВІДЬ: Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -   

з 2 липня 2018 р. 

Термін подачі документів на спеціальність «Дизайн одягу та аксесуарів»  -  

з 12 липня по 20 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Коли проходить творчий конкурс? 

ВІДПОВІДЬ: Строки проведення творчого конкурсу МФ КНУКіМ по спеціальності «Дизайн одягу та аксесуарів» - 

з 21 липня по 26 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Чи здійснює університет підготовку до творчого конкурсу? 

ВІДПОВІДЬ: Підготовчі курси МФ КНУКіМ — впевнений крок до вступу.

Саме тут Ви отримаєте ті знання, що стануть якісною базою для вступу як до нашого університету, так і до інших вищих навчальних закладів України. Завдяки високому рівню підготовки Ви зможете скористатися пріоритетами під час конкурсного відбору на всі форми навчання.

 

ПИТАННЯ: Чи є заочна форма навчання? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, на цій спеціальності є денна та заочна форма навчання.

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь ласка, чи має університет гуртожиток і де він знаходиться? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, університет має 2 комфортабельні гуртожитки:

Гуртожиток №1 - вул. Парижської комуни 5.

Гуртожиток №2 - вул. Фалеївська 24 а.

 

ПИТАННЯ: Як проходить у студентів практика?

ВІДПОВІДЬ: Студенти приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях, проходять практику на професійних швейних фабриках  і підприємствах м. Миколаєва та області: ТОВ «Корсуль-Шевченківська швейна фабрика», ООО «Текстиль 2000», ООО Виробниче об’єднання «Майнер» та інші.

 

Адреса приймальної комісії: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17

Тел.: (0512) 47-00-69, 47-11-40  

моб.: (063) 352-17-01

 

  

Напрям підготовки «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)» має багаторічний досвід підготовки професійних фахівців, які реалізовують свій художній потенціал і є конкурентоспроможними лідерами сучасного ринку.   

      

Консультує: 

ОДРОБІНСЬКИЙ Юрій Владиславович

моб. (067) 720-53-58  

Тел. кафедри дизайну - (0512) 47-94-09.  

        

 

ПИТАННЯ: Будь ласка, розкажіть про спеціальність «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)».

ВІДПОВІДЬ: Протягом навчання студенти оволодівають навичками графічного та комп’ютерного ЗD проектування інтер’єрів та екстер’єрів житлових і громадських будівель (торгівельних, адміністративних, соціально-культурних, тощо), міських та позаміських споруд, ландшафтних ділянок, меблів, виставкових експозицій з елементами фірмової символіки.

 

ПИТАННЯ: Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на спеціальність «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)»?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу потрібні наступні сертифікати:

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс

Увага! Документи в паперовій формі подаються вступником ОСОБИСТО! 

 

ПИТАННЯ: Які документи потрібні для вступу?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу на спеціальність "Дизайн інтер’єру (3D моделювання)" потрібні наступні документи: 

1. Атестат або диплом з додатком (оригінал або його завірена копія);

2. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) та оригінали зазначених документів для їх засвідченння;

4. 6 кольорових світлин 3х4 см.

 

ПИТАННЯ: Коли потрібно подавати документи? 

ВІДПОВІДЬ: Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -   

з 2 липня 2018 р. 

Термін подачі документів на спеціальність «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)»  -  

з 12 липня по 20 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Коли проходить творчий конкурс? 

ВІДПОВІДЬ: Строки проведення творчого конкурсу МФ КНУКіМ по спеціальності «Дизайн інтер’єру (3D моделювання)» - 

з 21 липня по 26 липня 2018 р.  

 

ПИТАННЯ: Чи здійснює університет підготовку до творчого конкурсу? 

ВІДПОВІДЬ: Підготовчі курси МФ КНУКіМ — впевнений крок до вступу.

Саме тут Ви отримаєте ті знання, що стануть якісною базою для вступу як до нашого університету, так і до інших вищих навчальних закладів України. Завдяки високому рівню підготовки Ви зможете скористатися пріоритетами під час конкурсного відбору на всі форми навчання.

ПИТАННЯ: Чи є заочна форма навчання? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, на цій спеціальності є денна та заочна форма навчання.

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь ласка, чи має університет гуртожиток і де він знаходиться? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, університет має 2 комфортабельні гуртожитки:

Гуртожиток №1 - вул. Парижської комуни 5.

Гуртожиток №2 - вул. Фалеївська 24 а.

   

ПИТАННЯ: Як проходить у студентів практика?

ВІДПОВІДЬ: Студенти проходять практику у професійних підприємствах та дизайнерських фірмах м. Миколаєва, приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях з дизайну. 

 

Адреса приймальної комісії: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17

Тел.: (0512) 47-00-69, 47-11-40  

моб.: (063) 352-17-01

 

 

Напрям підготовки  «Дизайн графіки та реклами» готує фахівців художньо-проектної діяльності по створенню гармонійного та ефективного візуально - комунікативного середовища, які володіють можливостями організації рекламної та видавничої діяльності. 

   

Консультує: 

ОДРОБІНСЬКИЙ Юрій Владиславович

моб. (067) 720-53-58  

Тел. кафедри дизайну - (0512) 47-94-09.   

        

 

ПИТАННЯ:Будь ласка, розкажіть про спеціальність «Дизайн графіки та реклами».

ВІДПОВІДЬ: Студенти цього напряму вивчають фірмовий стиль, дизайн поліграфічної продукції, типографіку та шрифти, комп’ютерний дизайн, web - дизайн, особливості книжкової, газетної та журнальної графіки тощо.

 

ПИТАННЯ:Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на спеціальність «Дизайн графіки та реклами»?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу потрібні наступні сертифікати:

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс.

Увага! Документи в паперовій формі подаються вступником ОСОБИСТО! 

 

ПИТАННЯ: Які документи потрібні для вступу?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу на спеціальність "Дизайн графіки та реклами" потрібні наступні документи: 

1. Атестат або диплом з додатком (оригінал або його завірена копія);

2. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) та оригінали зазначених документів для їх засвідченння;

4. 6 кольорових світлин 3х4 см.

 

ПИТАННЯ: Коли потрібно подавати документи? 

ВІДПОВІДЬ: Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -   

з 2 липня 2018 р. 

Термін подачі документів на спеціальність «Дизайн графіки та реклами»  -  

з 12 липня по 20 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Коли проходить творчий конкурс? 

ВІДПОВІДЬ: Строки проведення творчого конкурсу МФ КНУКіМ по спеціальності «Дизайн графіки та реклами» - 

з 21 липня по 26 липня 2018 р.  

 

ПИТАННЯ: Чи здійснює університет підготовку до творчого конкурсу? 

ВІДПОВІДЬ: Підготовчі курси МФ КНУКіМ — впевнений крок до вступу.

Саме тут Ви отримаєте ті знання, що стануть якісною базою для вступу як до нашого університету, так і до інших вищих навчальних закладів України. Завдяки високому рівню підготовки Ви зможете скористатися пріоритетами під час конкурсного відбору на всі форми навчання.

 

ПИТАННЯ: Чи є заочна форма навчання? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, на цій спеціальності є денна та заочна форма навчання.

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь ласка, чи має університет гуртожиток і де він знаходиться? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, університет має 2 комфортабельні гуртожитки:

Гуртожиток №1 - вул. Парижської комуни 5.

Гуртожиток №2 - вул. Фалеївська 24 а.

 

ПИТАННЯ: Як проходить у студентів практика?

ВІДПОВІДЬ: Студенти проходять практику у професійних видавництвах, поліграфічних підприємствах та дизайнерських фірмах м. Миколаєва,  приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях з дизайну.

 

Адреса приймальної комісії: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17

Тел.: (0512) 47-00-69, 47-11-40

моб.: (063) 352-17-01

 

 

Напрям підготовки «Дизайн зачісок та стилю» розвиває професійну майстерність у сфері перукарського мистецтва і дозволяє отримати унікальні знання та ексклюзивні можливості Fashion - індустрії через вивчення фахових дисциплін: дизайн форм, сучасний дизайн технології зачіски, стилізація образу, моделювання стилю та іміджу, аналітика світових трендів та інші.

На кафедрі працюють видатні дизайнери, мистецтвознавці, проектувальники - практики, знані спеціалісти Fashion - бізнесу.    

 

   

Консультує: 

ЛИСЕНКО Галина Олегівна 

моб. (067) 253-41-64 

Тел. кафедри дизайну - (0512) 47-94-09.    

        

 

ПИТАННЯ:Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на спеціальність «Дизайн зачісок та стилю»?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу потрібні наступні сертифікати:

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс

Увага! Документи в паперовій формі подаються вступником ОСОБИСТО! 

 

ПИТАННЯ: Які документи потрібні для вступу?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу на спеціальність "Дизайн зачісок та стилю" потрібні наступні документи: 

1. Атестат або диплом з додатком (оригінал або його завірена копія);

2. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) та оригінали зазначених документів для їх засвідченння;

4. 6 кольорових світлин 3х4 см.

 

ПИТАННЯ: Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -   

з 2 липня 2018 р.

Термін подачі документів на спеціальність «Дизайн зачісок та стилю»  -  

з 12 липня по 20 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Коли проходить творчий конкурс? 

ВІДПОВІДЬ: Строки проведення творчого конкурсу МФ КНУКіМ по спеціальності «Дизайн зачісок та стилю» - 

з 21 липня по 26 липня 2018 р.

 

ПИТАННЯ: Чи є заочна форма навчання? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, на цій спеціальності є денна та заочна форма навчання.

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь ласка, чи має університет гуртожиток і де він знаходиться? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, університет має 2 комфортабельні гуртожитки:

Гуртожиток №1 - вул. Парижської комуни 5.

Гуртожиток №2 - вул. Фалеївська 24 а.

 

ПИТАННЯ: Як проходить у студентів практика?

ВІДПОВІДЬ: Студенти проходять практику в професійних салонах і підприємствах м. Миколаєва та області, приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях з дизайну.

  

Адреса приймальної комісії: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17

Тел.: (0512) 47-00-69, 47-11-40 

моб.: (063) 352-17-01

  


 

        "Після закінчення школи в мене почалося самостійне життя. Коли я поступила до МФ НКУКіМ , то гадала, що життя моє не зміниться, буде як у школі. Але на щастя я помилялась. Я тут знайшла серед студентів своїх  старих друзів, вони навчаються на старших курсах і тому мені з захватом розповіли про студентське життя, та про тещо мене чекає попереду.

Дуже вразив концерт, що відбувся 1 вересня. Це було щось неймовірне! І хоча я ще мало знаю, але мені вже тут дуже подобається. Складаєтьс враження, що мене прийняли у велику сім` ю - тут всі такі веселі та привітні. Мені подобаються викладачі - майстри своєї справи. З ними завжди можна пожартувати, коли необхідно вони можуть і посварити, але це ж завжди по ділу. З ними можна порадитись з будь-якого питання, і отримати відповідь, не зважаючи ні на що. 

Я дуже щаслива, що обрала саме цей університет".

 Василенко Анастасія ДМ - 34

 

prev

День відкритих дверей!!!

Радо зустріли студентів Професійно-технічних навчальних закладів м. Миколаєва

Детальніше..

prev

Тарасове слово!

Пройшов п'ятий, ювілейний міський огляд-конкурс читців «Нас єднає Тарасове слово»

Детальніше..

prev

Святковий концерт «Bossa nova»!

Незабутню атмосферу та гарний настрій подарував гурт «Гарріч бенд», поздоровивши жінок зі святом Весни

Детальніше..

070318 12

Міжнародний жіночий день

Незабутні враження та гарні емоції подарував святковий концерт-поздоровлення з нагоди Міжнародного жіночого дня

Детальніше..

05.03.18 4

Музична платформа!

Відбулася презентація концертної програми естрадно-симфонічного оркестру у рамках спільного мистецького проекту

Детальніше..

prev

"Шевченко в мистецтві"

Так називалась літературно-музична композиція від студентів кафедри «ІБАС» та студентів кафедри «Культурологія»

Детальніше..

       АНОНСИ

 

 

27-28 БЕРЕЗНЯ 2018р., м. Миколаїв

«Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція

Інформаційний лист - скачати ТУТ

 facebook

Факультет мистецтв