МФКНУКіМ
МФКНУКіМ

Стан та перспективи розвитку культурологічної науки

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
Інститут модернізації змісту освіти
Міністерства освіти і науки України
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Київський національний університет культури і мистецтв
ПВНЗ «Київський університет культури»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Вища школа менеджменту і адміністрування
в м. Ополе (Польща, м. Ополе)
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Стан та перспективи розвитку культурологічної науки»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі
V-ої Міжнародної науково-практичної конференції
«Стан та перспективи розвитку культурологічної науки»,
яка відбудеться 28-29 березня 2019 року
у ВП «Миколаївська філія Київського національного університету
культури і мистецтв»
 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1.Теоретичні та історичні аспекти дослідження культури.
2.Культурне співробітництво і процеси євроінтеграції.
3.Процеси та персоналії соціокультурного розвитку Миколаївщини: історія та сучасність.
4.Дослідження в галузі прикладної культурології: професійно-мистецькі (дизайн, хореографія, музичне мистецтво), дозвіллєві, туристичні, бібліотечні, музейні та інші соціально-культурні практики.
5.Сучасна культурна політика та менеджмент в галузі культури.
6.Студентські культурологічні студії.
КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Прийом заявок для участі у конференції – до 12 березня 2019 р.
Прийом тез доповідей  – до 19 березня 2019 р.
Робота конференції:
      28 березня 2019 р.: пленарне засідання та робота наукових культурологічних студій (початок о 10.00).
      29 березня 2019 р.: робота студентських культурологічних студій (початок о 10.00).
Робочі мови конференції – українська, англійська.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для публікації тез доповідей в електронному збірнику необхідно відправити на адресу оргкомітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Заявку для участі у конференції
  • Тези доповідей
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
  1. Учасник має право представити тільки одну наукову працю, яка раніше не була опублікована.
  2. Тези доповідей не повинні перевищувати чотири сторінки тексту на аркушах формату А4, набраного у редакторі MS Word. Розмір усіх полів – 20 мм. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1. Відступ на абзац – 1,25 см.
  3. У правому кутку – прізвище, ініціали автора, нижче – науковий ступінь, посада; курс, факультет, прізвище наукового керівника (для студентів); нижче – назва установи, місто.
  4. Через один інтервал – назва тез (великими жирними літерами по центру). Далі текст.
  5. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках відповідно до порядку згадування у тексті.
  6. У кінці тексту наводиться список використаних джерел відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.
  7. Файли повинні бути названі згідно з поданим прикладом: Іванов_Заявка, Іванов_Тези.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно з зазначеними вимогами. 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
вул. Декабристів, 17
м. Миколаїв
Україна
54017
Е – mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
КОНТАКТНІ ОСОБИ:
Шуляк Світлана Олександрівна – декан факультету менеджменту і бізнесу, кандидат педагогічних наук, доцент ВП «МФ КНУКіМ»
Тел. (050) 871-73-53
Чеботаєва Ольга Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології ВП «МФ КНУКіМ»
Тел. (066) 218-38-73
Коваль Наталя Сергіївна – відповідальний секретар оргкомітету, завідувач бібліотеки ВП «МФ КНУКіМ»
Тел. (063) 798-73

ЗАЯВКА
на участь у V Міжнародній науково-практичній конференції
«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ НАУКИ»
Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Назва установи
Телефон
E-mail
Адреса
Для студентів: науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання,
посада, навчальний заклад)
Назва доповіді
contacts3